Lứa Thiêng 19 – Sa Mạc Đội Trưởng Đội Phó tại Lake Sammamish, WA