Lịch Sử Đoàn Chúa Hài Đồng: 1980’s

Ngày 25 tháng 12 năm 1985 Ðoàn Chúa Hài Ðồng hân hoan mừng lễ ra mắt cộng đồng. Trong lễ ra mắt có cả các linh mục thuộc tòa Tổng Giám Mục đến tham dự. Tổng số đoàn sinh ba ngành: 150 em, Huynh Trưởng cấp I: 19, Dự Trưởng: 24. Ngay sau đó Hội Ðồng Huynh Trưởng bầu Ban Thường Vụ (BTV) chính thức. Nhiệm Kỳ 1985-1986 với thành phần Huynh Trưởng:

 • Ðoàn Trưởng: Giuse Hoàng Ngọc Trinh
 • Phó Quản Trị: Giuse Cao Trọng Nghĩa
 • Phó Nghiên Huấn: Giuse Tạ Hoàng Quốc An
 • Thư Ký: Giêrađô Hoàng Kim Giang
 • Thủ Quỹ: Giuse Nguyễn Văn Hiến

Sau một năm hoạt động tích cực dưới sự hướng dẫn và dìu dắt của Cha Tuyên, Thầy Trợ Úy và Hội Phụ Huynh, vào mùa hè năm 1986 Ðoàn tổ chức một Sa Mạc huấn luyện Huynh Trưởng I & II, do Ban Nghiên Huấn Trung Ương PT/TNTT/VN/HK đến huấn luyện.  Trong dịp này Hội Ðồng Huynh Trưởng bầu tân BTV nhiệm kỳ 7/1986 – 7/1988, với thành phần Huynh Trưởng:

 • Ðoàn Trưởng: Giuse Cao Trọng Nghĩa
 • Phó Quản Trị: Giuse Hoàng Ngọc Trinh
 • Phó Nghiên Huấn: Giuse Tạ Hoàng Quốc An
 • Thư Ký: Giêrađô Hoàng Kim Giang
 • Thủ Quỹ: Giuse Thân Thái Hùng

Trưởng Cao Trọng Nghĩa vì lý do đi xa đã từ chức và Trưởng Trinh thay thế chức vụ Ðoàn Trưởng cho đến hết nhiệm kỳ. Cũng thời gian này cộng đồng phải dời đi nơi khác, do đó việc sinh hoạt của Ðoàn cũng bị ảnh hưởng rất nhiều vì không có cơ sở. Những ngày tháng khó khăn cũng trôi qua. Cộng đồng đã chính thức ‘tạo mãi’ được một ngôi thánh đường khang trang. Song song với sự lớn mạnh của cộng đồng, Ðoàn Chúa Hài Ðồng cũng trên đà phát triển đã bầu một BTV mới 7/1988 – 7/1990 với thành phần Huynh Trưởng:

 • Ðoàn Trưởng: Giacôbê Trần Tài Việt
 • Phó Quản Trị: Gioan B. Võ Minh Hoàng
 • Phó Nghiên Huấn: Giuse Vũ Ðinh Hướng
 • Thư Ký: Maria Rosa Nguyễn T. Băng Tâm
 • Thủ Quỹ: Giuse Thân Thái Hùng

Cũng trong nhiệm kỳ này, Cha Tuyên Úy Antôn Phan Hữu Hậu, vì lý do sức khỏe đã phải từ chức để lại cho Ðoàn niềm lưu luyến khôn nguôi. Kế đến Thầy Trợ Úy Nguyễn Ngọc Huyền cũng rời khỏi đoàn về phục vụ cho nhà dòng tại New Orleans. Ðoàn Chúa Hài Ðồng như một đàn con không cha mẹ, nhưng nhờ ơn Chúa Giêsu Thánh Thể, anh chị em Huynh Trưởng vẫn dìu dắt nhau vượt qua những khó khăn sau gần một năm, cho đến khi Ðức Tổng Giám Mục địa phận đã bổ nhiệm L.M. Anphong Trần Ðức Phương làm quản nhiệm cộng đồng, đồng thời là Tuyên Úy của Ðoàn.