Huynh Trưởng: Phụng Sự

Đôi lời từ Hội Đồng Huynh Trưởng

Huynh Truong Logo

Kính chào Cha Tuyên Úy, qúi vị Phụ Huynh, các Trưởng, và cùng toàn thể các em,

Trang mạng Huynh Trưởng này sẽ thông báo các sinh hoạt của hội đồng Huynh Trưởng trong Đoàn TNTT-Chúa Hài Đồng. Nếu có anh chị nào muốn trở nên một người Huynh Trưởng hoạc muốn đến để giúp Đoàn, xin liên lạc Trưởng Phụng qua email: phung02@gmail.com

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn chúc lành cho quý vị và các sinh hoạt của Đoàn,
Hội Đồng Huynh Trưởng Đoàn TNTT-Chúa Hài Đồng

HT group

Lạy Chúa Giêsu Huynh Trưởng Tối Cao,
xin dạy con biết hy sinh cao thượng, phụng sự Chúa và giúp ích mọi người.
Xin dạy con biết hy sinh không cần báo đáp, luôn xông pha không ngại bão táp,
đẹp ý Cha trên trời, trong tình thương yêu hết mọi người.