Các Ngành Trong Đoàn

AN

Ấu Nhi

Xin dâng lên Chúa màu xanh lá mạ của lứa tuổi ấu nhi, còn trong trắng ngây thơ. Xin cho các em được giữ mãi tấm lòng đơn sơ thanh khiết và tinh thần NGOAN ngoãn đạo đức trong suốt cuộc đời… Read more…

TN

Thiếu Nhi

Xin dâng lên Chúa màu xanh biển đậm đà của lứa tuổi thiếu nhi, vừa mới lớn. Xin cho các em biết ấp ủ trong tim ý nghĩa cao đẹp của hai chữ HY SINH biết từ bỏ những ham chơi lãng phí, những kiểu cách thờI trang, để chuyên cần học tập hầu chuẩn bị cho cuộc sống tương lai… Read more…

NS

Nghĩa Sĩ

Xin dâng lên Chúa màu vàng rực sáng của lứa tuổi nghĩa sĩ, sắp bước vào đời. Xin cho các em được giữ vững tinh thần đạo đức, vì nghĩa ra đi để CHINH PHỤC, để lướt thắng mọi khủng hoảng trong cuộc sống hiện tại. Và biết Phúc Âm hóa môi trường, để Thánh Thể và Lời Chúa trở nên động lực cho mọi hoạt động của các em…. Read more…

HS

Hiệp Sĩ

Xin dâng lên Chúa những người trẻ mang hoài bão cao thượng, những Hiệp Sĩ Thánh Thể ĐẤN THÂN phục vụ Giáo Hội và Quê Hương. Xin cho họ luôn mở rộng vòng tay mang ý chí kiên cường, tài năng phong phú để phụng vụ Chúa, xây dựng thế giới và đẹp xã hội…. Read more…

HT

Huynh Trưởng

Xin dâng lên Chúa màu hồng và đỏ nhiệt huyết của các Dự Trưởng và Huynh Trưởng. Xin cho những anh chị đã không quản ngại vất vả, đã dám quên mình PHỤNG SỰ Chúa và hy sinh cho các em một cách cao thượng, được luôn sống kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Huynh Trưởng Tói Cao của Phong Trào… Read more…