Ấu Nhi: Ngoan

Đôi lời từ Ngành Ấu Nhi

Au Nhi

Kính thưa Cha Tuyên Úy, qúi vị Phụ Huynh, các Trưởng và cùng toàn thể các em,

Nguyện xin Chúa Hài Đồng luôn chúc lành cho gia đình quý vị,
Các Trưởng Ngành Ấu

AN Group

Đoàn em như những mầm mạ non xanh tươi,
luôn vui cười luôn ngoan ngoãn sống đời Ấu Nhi.
Nguyện bền chí theo gương Chúa Giê-Su tuổi thơ,
dưới bóng cờ, em mang Chúa cho tuổi Ấu thơ.