Hiệp Sĩ: Dấn Thân

Đôi lời từ Ngành Hiệp Sĩ

TNTT Logo

Ngành Hiệp Sĩ, danh cho lứa tuổi 16 và 17, theo đúng đường hướng mà Phong Trào mới đưa ra trong cuốn Nội Quy 2009. Một em Thiếu Nhi, sau khi trả qua những giai đoạn của ngành Ấu Thiếu Nghĩa và Hiệp Sĩ trong PT/TNTT, sẽ chính thức bước vào đời, bắt đầu một lối sống và một cuộc sống phục vụ. Để đạt được mục đích ấy, các Trưởng trong Ngành sẽ cố gắng lắng nghe và đồng hành với các Hiệp Sĩ. Chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi, tôi luyện, và chuẩn bị cho các Hiệp Sĩ mạnh dạng “dấn thân” trong cuộc sống hiện tại và tương lai.

Những em 18+ sinh hoạt trong Liên Toán Hiệp Sĩ.

Quick Facts

 • Mission Statement: Sống Đạo và Truyền Đạo (Reach Beyond and Reach Out)
 • Population: 32 & growing!
 • Number of HT in Nganh: 7
 • Requirements:
  1. Willingness to learn
  2. A good attitude
  3. Weekly attendance!
  4. Uniform
  5. A smile =)

***Hiệp Sĩ là ai? (Click here to watch intro video)

Tinh Thần/Spirit:

 • Cao Thượng/Noble deed
 • Khiêm Nhường/Humble
 • Bác Ái/Charity

Châm Ngôn/Mottos:

 • Cầu Nguyện -> Bác Ái/Charity
 • Rước Lễ -> Hiệp Nhất/Unity
 • Hy Sinh -> Huynh Đệ/Fraternity
 • Làm Việc Tông Đồ -> Phục Vụ/Service

Tôn Chỉ/Objectives: Bài Giảng Trên Núi

 • 8 Mối Phúc Thật/Beatitues
 • Muốn và Ánh Sáng

Linh Đạo/Spirituality

 • Sống Ngày Thánh Thể/Living an Eucharistic Day

Vai Trò HS tại Đoàn/Roles of Knight of the Eucharist:

 • Đoàn Sinh
 • Tông Đồ Đội Trưởng
 • Hưynh Trưởng Tập Sự
 • ***Cần có kiến thức, rèn luyện và phát triển tài năng

Nguyện xin Chúa Hài Đồng luôn chúc lành cho các Hiệp Sĩ và quý vị,

Các Trưởng Ngành Hiệp Sĩ

HS group

Dưới bóng cờ nêu gương Người Hiệp Sĩ trung kiên.Vì yêu Chúa ta nguyện Dấn Thân.
Mang Đức Tin chiếu dọi vào Đình Trời. Mang mến yêu thắm gội vào lòng người.
Người Hiệp Sĩ sống gương anh hào.
Là Hiệp Sĩ cố gắng chiến đấu, cho nhà Đức Tin nêu gương cao trung,
ta nguyên hiến thân, cho Giáo Hội trường sinh.
Là Hiệp Sĩ, cố gắng chiến đấu,
đem nguôn ủi an đi tôn non sông công bình khắp nơi, cho Nước Việt trường tôn.
Dưới bóng cờ noi gương Mẹ Maria và các Thánh Tử Đạo Nước Nam. Cho giáo dân sống đạo nhiệt thành.
Cho Quốc Dân thái bình và thịnh vượng.Người Hiệp Sĩ xứng danh Anh Hùng.