Lịch Sử và Bước Tiến

The Vietnamese Eucharistic Youth Society is a national non-profit organization under the leadership of the Catholic Church. In the United States, there are about 15,000 members in seventy Vietnamese Catholic communities and parishes.

The Seattle chapter currently has over 300 members and 45 Coordinating Leaders (similar to a scout leader). Our mission is to help young people (ages 7-18) to become well-rounded citizens physically, socially, and spiritually.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

tntt_logo

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam bắt nguồn từ Hội Cầu Nguyện bên Pháp do các linh mục Léonard Cros và Ramadière khởi xướng giữa thế kỷ 19. Lấy tinh thần Đạo Binh Thánh Giá, nhưng thay vì dùng vũ khí vật chất là gươm giáo, Phong Trào dùng vũ khí tinh thần là 4 khẩu hiệu truyền thống: Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Việc Tông Đồ, thay vì bảo vệ Thánh Địa vật chất, Phong Trào bảo vệ Đền Thờ thiêng liêng là tâm hồn của các em thiếu nhi, tâm hồn của giới trẻ. Read more...

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể – Chúa Hài Đồng, Miên Tây Bắc

chd_logo

Ðoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Chúa Hài Ðồng được thành lập vào mùa thu năm 1985, do LM. Antôn Phan Hữu Hậu, Thầy Giuse Nguyễn Ngọc Huyền cùng một số cựu Huynh Trưởng tiên phong. Trưởng Giuse Hoàng Ngọc Trinh, Trưởng Giuse Vũ Ðinh Hướng… Ðược sự ủng hộ nhiệt thành của Ban Thường Vụ Cộng Ðồng đương thời. Ðặc biệt là sự tận tâm giúp đỡ của ông ủy viên công giáo tiến hành (Bác Nguyễn Ðức Thành). Vào khoảng tháng 9 năm 1985 Cha Tuyên Úy kêu gọi một số anh chị tham gia vào PT/TNTT/VN để phục vụ cho giới trẻ. Sau mấy tuần đã qui tụ được trên 40 anh chị ghi danh tham rolex replica gia vào PT.
Read more…