Lịch Sử Đoàn Chúa Hài Đồng: Khởi Đầu

Ðoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Chúa Hài Ðồng được thành lập vào mùa thu năm 1985 tại Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Seattle. Tháng chín năm đó, Cha Tuyên Úy đầu tiên của Đoàn Antôn Phan Hữu Hậu và Thầy Giuse Nguyễn Ngọc Huyền đã kêu gọi một số anh chị tham gia vào PT/TNTT/VN để phục vụ cho giới trẻ. Sau mấy tuần đã quy tụ được trên 40 anh chị ghi danh tham gia vào phong trào. Thế là một khóa huấn luyện huynh trưởng được tổ chức sau mỗi Thánh Lễ Chúa Nhật. Qua 10 tuần học hỏi về nội quy, tôn chỉ, đường lối, phương pháp giáo dục, chuyên môn, nghiêm tập vv… mọi người được mời gọi bước vào Sa Mạc đầy tuyết trắng và đất Sa Mạc là hội trường nhà thờ, vì thời tiết không cho phép tổ chức ngoài trời. Sau mấy ngày Sa Mạc, các anh chị đã chính thức tuyên hứa để trở thành những huynh trưởng và dự trưởng PT/TNTT/VN tại Hoa Kỳ với hai mục đích tổng quát là (1) Đào luyện thanh thiếu niên trở thành những con người kiện toàn và những Kitô Hữu hoàn hảo, (2) Đoàn Ngũ hóa và hướng dẫn thanh thiếu niên loan truyền Tin Mừng Chúa Kitô và góp phần xây dựng xã hội.