Lịch Sử Đoàn Chúa Hài Đồng: 1990’s

Và sau đó Hội Ðồng Huynh Trưởng bầu lại BTV nhiệm kỳ 7/1990 – 7/1992 với thành phần Huynh Trưởng:

 • Ðoàn Trưởng: Inhaxiô Nguyễn Quang Khâm
 • Phó Nội Vụ Gioan Baotixita Trần Ðình Thọ
 • Phó Ngoại Vụ: Giuse Nguyễn Văn Cường
 • Phó Nghiên Huấn: Gioan B. Võ Minh Hoàng
 • Thư Ký: Giuse Lê Văn Phụng
 • Thủ Quỹ: Catarina Nguyễn Thị Thùy Nhã

Thời gian này đánh dấu bước tiến vững mạnh của Đoàn về mọi phương diện. Về tổng số: đoàn sinh 200 em, Huynh Trưởng 30 anh chị. Về phụng vụ: Ca Ðoàn TNTT được chính thức thành lập và phát triển dưới sự điều khiển của anh ca trưởng: Trưởng Banabê Nguyễn Văn Duyệt. Về mặt phụ huynh, một ban đại diện hùng hồn gồm những phụ huynh từ các cộng đoàn địa phương được Cha Tuyên Úy mời gọi để trực tiếp giúp đỡ cho Ðoàn. Chức vụ Trợ Tá cũng được điền khuyết. Cha Tuyên Úy Ðoàn bổ nhiệm anh Gioan Baotixita. Nguyễn Tiến Dũng làm Trợ Tá cho Ðoàn. Cũng thời gian này, Liên Toán Hiệp Sĩ Thánh Thể Emanuel Phụng được thành lập để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho mọi lứa tuổi, đồng thời Ngành Hiệp Sĩ Thánh Thể cũng là nơi đào tạo các Dự Trưởng và Huynh Trưởng cho Ðoàn. Trực tiếp điều hành Liên Toán gồm những Trưởng:

 • Liên Toán Trưởng: Banabê Nguyễn Văn Duyệt
 • Liên Toán Phó Giuse Nguyễn Tiến Dũng
 • Toán Trưởng I: Gioan B. Võ Minh Hoàng
 • Toán Trưởng II: Giuse Nguyễn Văn Cường
 • Thư Ký & Thủ Quỹ: Têrêsa Nguyễn Hồng Nhung

Về mặt huấn luyện Huynh Trưởng, Ðoàn đã tổ chức Sa Mạc Dự Trưởng, hai Sa Mạc cấp I do Cha Anphong Trần Ðức Phương làm Sa Mạc Trưởng.  Và một Sa Mạc cấp II, do Ba Nghiên Huấn Trung Ương về huấn luyện.  Nhiệm Kỳ BTV 2/1992 – 2/1994 với thành phần Huynh Trưởng:

 • Ðoàn Trưởng: Inhaxiô Nguyễn Quang Khâm
 • Phó Nội Vụ: Têrêsa Phạm Thị Mộng Tuyền
 • Phó Ngoại Vụ: Giuse Nguyễn Văn Cường
 • Phó Nghiên Huấn: Gioan Baotixita Trần Ðình Thọ
 • Thư Ký: Giuse Lê Văn Phụng
 • Thủ Quỹ: Catarina Nguyễn Thị Thùy Nhã

Mùa hè năm 1992 Hội Ðồng Huynh Trưởng Ðoàn Chúa Hài Ðồng, được cộng đồng và Ðoàn bảo trợ, hơn 40 Huynh Trưởng và Hiệp Sĩ Thánh Thể đi tham dự Ðại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc Về Ðất Hứa II tại Orange County, California từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 7, năm 1992.  Sau một năm sinh hoạt hăng say, Trưởng Khâm vì lý do đi xa nên từ chức, Trưởng Cường cũng từ chức để chuẩn bị cho ơn gọi thiên triệu, theo gương Anh Cả Giêsu vào nhà tập Dòng Tên, các Trưởng khác cũng vì hoàn cảnh cá nhân nên cũng tạm nghỉ.  Thay thế vào đó một BTV mới tiếp tục cho đến hết nhiệm kỳ với thành phần Huynh Trưởng:

 • Ðoàn Trưởng: Gioan Baotixita Trần Ðình Thọ
 • Phó Nội Vụ: Gioan B. Võ Minh Hoàng
 • Phó Ngoại Vụ: Giuse Lê Văn Phụng
 • Phó Nghiên Huấn: Giuse Trần Trung Hiếu
 • Thư Ký: Têrêsa Phạm Thị Thủy Trang
 • Thủ Quỹ: Maria Nguyễn Thy Hương

Trong năm nay Hội Ðồng Huynh Trưởng được sự chấp thuận của Cha Tuyên Úy, đã soạn thảo cuốn Nội Quy riêng cho Ðoàn.  Ðây là một nỗ lực của các Trưởng, nhờ đó việc điều hành được kiện toàn cũng như hành chánh được cập nhập hóa hữu hiệu hơn. BTV nhiệm kỳ 2/1994 – 2/1996 với thành phần Huynh Trưởng:

 • Ðoàn Trưởng: Giuse Lê Văn Phụng
 • Phó Nội Vụ: Têrêsa Phạm Thị Thủy Trang
 • Phó Ngoại Vụ: Maria Nguyễn Hương Huyền
 • Phó Nghiên Huấn: Giuse Nguyễn Minh Thọ
 • Thư Ký: Giuse Chu Thị Mộng Ðiệp
 • Thủ Quỹ: Phaolô Nguyễn Duy Nhật

Tổng số Ðoàn ngày càng gia tăng, lên đến khoảng 250 đoàn viên và 25 Huynh Trưởng.  Vấn đề phòng ốc là trở ngại lớn cho Ðoàn, nhất là những tháng mùa đông.  Hội Ðồng Huynh Trưởng được sự chấp thuận của Cha Tuyên Úy cho các em được nghỉ sinh hoạt vào mùa đông từ cuối tháng 12 đến cuối tháng 3.  Lại một lần nữa vì lý do cá nhân, Trưởng Phụng và Trưởng Huyền đã trao chức vụ lại cho Ðoàn.  Trưởng Thọ được đề cử vào chức vụ Ðoàn Trưởng.  Trưởng Hoàng được đề cử vào chức vụ Phó Ngoại Vụ tiếp tục cho đến hết nhiệm kỳ.

Ðể chuẩn bị mừng 10 năm thành lập đoàn, Hội Ðồng Huynh Trưởng đã tích cực kiện toàn đồng phục cho toàn đoàn, thực hiện thẻ đoàn viên, thực hiện kỷ yếu..vv… Về mặt tinh thần, Ðoàn được sự khích lệ lớn lao với một Sa Mạc Trợ Tá Samaritanô I được tổ chức ngày 6 và 7 tháng 10 năm 1995 tại giáo xứ Saint Jude, Redmond, do Ban Nghiên Huấn Trung Ương huấn luyện.  Kết quả đã quy tụ được 10 Trợ Tá cho Ðoàn. Mùa xuân 1996 Hội Ðoàn Huynh Trưởng bầu BTV mới cho nhiệm kỳ 1996 – 1998 với thành phần Huynh Trưởng:

 • Ðoàn Trưởng: Ðaminh Nguyễn Hồng Luật
 • Phó Nội Vụ: Têrêsa Phạm Thị Thủy Trang
 • Phó Ngoại Vụ: Giuse Phạm Ð. Quang Trung
 • Phó Nghiên Huấn: Marie – Giuse Nguyễn Phùng Quốc Thiệu
 • Thư Ký: Anna Lê Kim Hường
 • Thủ Quỹ: Têrêsa Nguyễn Hồng Nhung

Sau một thời gian làm việc hăng say, một số anh chị trong BTV xin tạm nghỉ sinh hoạt, để lại chỗ khuyết thật lớn cho Ðoàn.  Ngày tháng khó khăn rồi cũng trôi qua với những đổi mới, và đặt biệt nhất là Chúa đã thương ban cho Cộng Ðồng Công Giáo Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam thêm một Linh Mục Phụ tá, Cha Francis Nguyễn Sơn Miên.  Ngay sau khi đến làm việc tại Seattle vào mùa thu năm 1997, Cha Miên đã vui vẻ nhận lời qua phần nghi thức tuyên hứa thật cảm động, Cha Miên đã mang trên vai khăn quàng Tuyên Úy.  Và từ đó Cha đã yêu thương dìu dắt Ðoàn trong mọi sinh hoạt.  Một BTV mới được bầu lên cho nhiệm kỳ 1998 – 2000 với thành phần Huynh Trưởng:

 • Ðoàn Trưởng: Marie – Giuse Nguyễn Phùng Quốc Thiệu
 • Phó Nội Vụ: Anna Lê Kim Hường
 • Phó Ngoại Vụ: Gioan B. Võ Minh Hoàng
 • Phó Nghiên Huấn: Giuse Trần Trung Hiếu
 • Thư Ký: Nguyễn Mạnh Anh Duy
 • Thủ Quỹ: Maria Trần Song Hà

Sau một thời gian ngắn Tr. Hoàng vì bận việc gia đình xin tạm vắng mặt. Trưởng Hiếu cũng bận việc nên Ðoàn đã đề củ Tr. Phêrô Nguyễn Hải Ðăng Khoa thay thế. Ðiểm nổi bật nhất trong nhiệm khóa này là rất đông phụ huynh đã tích cực tham gia vào các sinh hoạt của Ðoàn. Nhất là phụ huynh các em Ngành Ấu Nhi. Mùa hè năm 1998 Phong Trào TNTT/VN/HK tổ chức Ðại Hội Huynh Trưởng toàn quốc kỳ III tại Chapman University miền nam California.  Khoảng 40 Trưởng thuộc Ðoàn Chúa Hài Ðồng Seattle Miền Tây Bắc đã về tham dự Ðại Hội và thành quả đạt được là giải nhì triển lãm, giải nhì hóa trang.  Đó là một vinh dự lớn cho Miền và cách riêng cho Ðoàn Chúa Hài Ðồng Seattle. Vào cuối nhiệm khóa này, cũng vào lúc Ðoàn Trưởng Nguyễn Phùng Quốc Thiệu tốt nghiệp Bác Sĩ và đi nhận việc nới xa.