Băng Reo

Anh Em Một Nhà

– NĐK: Anh là,
– Tất cả: Phượng hoàng (2 tay xòe rộng)
– NĐK: Em là,
– Tất cả: Bồ câu (đập đập đôi tay)
– NĐK: Chị là,
– Tất cả: Sơn ca (huýt sáo)
– NĐK: Phượng hoàng, bồ câu, sơn ca
– Tất cả: Anh em một nhà (nắm tay nhau hát một bài)

Ánh Sáng

– NĐK: Trăng
– Tất cả: Sáng (giơ 2 tay giơ thẳng lên)
– NĐK: Mây
– Tất cả: Bay (giơ hai tay ngang xa)
– NĐK: Gió
– Tất cả: Ngã (bỏ 2 tay xuống)
– NĐK: Sấm
– Tất cả: Ầm! (ngồi bệt xuống)…
– NĐK: Sấm
– Tất cả: Ầm! (ngồi nghiêng sang bên phải)…
– NĐK: Sấm
– Tất cả: Ầm! (ngồi nghiêng sang bên trái)…
– NĐK: Mưa
– Tất cả: (Đập hai tay xuống đất đều đều)
– NĐK: Tối
– Tất cả: (2 tay bịt mắt ngồi yên)
– NĐK: Sáng
– Tất cả: Ah! (đứng dậy).

Bái Ái Yêu Thương

– NĐK: Lánh xa
– Tất cả: Ganh tị (tay phải làm động tác như ném một món vật)
– NĐK: Xa lánh
– Tất cả: Giận hờn (tay trái xua ngang mặt)
– NĐK: Hãy thực hiện
– Tất cả: Bác ái (từng đôi bắt tay nhau)
– NĐK: Hãy thực hiện.
– Tất cả: Tình thương (đổi đôi, bắt tay).

Bên Nhau

– NĐK: Ta vui
– Tất cả: Bên nhau (vỗ tay)
– NĐK: Ta hát
– Tất cả: Bên nhau (vỗ tay)
– NĐK: Ta học tập
– Tất cả: Bên nhau (ngồi xuống)
– NĐK: Ta kết đoàn
– Tất cả: Cùng nhau (nắm tay)
*Hát bài “Về bên nhau ta cầm tay cầm …”

Chúa An Bài

– NĐK: Hoa kia (chỉ tay phải)
– Tất cả: Không may dệt (vuốt từ 2 vai xuống)
– NĐK: Chim kia (chỉ tay trái)
– Tất cả: Không tích trữ (bốc từ túi áo vất ra)
– NĐK: Nhưng Chúa cho
– Tất cả: Xinh đẹp (vuốt 2 má)
– NĐK: Và Chúa cho
– Tất cả: No đủ (2 tay vòng trước bụng)
– NĐK: Chúa an bài
– Tất cả: Mọi sự. Ah (vỗ tay).

Chúa Bất Diệt

– NĐK: Tiền tài
– Tất cả: Phù vân (đấm mạnh tay lên trời)
– NĐK: Chức quyền
– Tất cả: Giả trá (đấm mạnh tay xuống đất)
– NĐK: Danh vọng
– Tất cả: Qua mau (dậm chân phải, trái)
– NĐK: Tất cả
– Tất cả: Phu hoa (nằm, hoặc ngồi bệt)
– NĐK: Thiên Chúa
– Tất cả: Bật diệt (nhảy lên).

Chúa Cho

– NĐK: Chúa cho đôi mắt
– Tất cả: Để nhìn (quay phải đếm 1, quay trái 2)
– NĐK: Chúa cho đôi tai
– Tất cả: Để nghe (lần lượt đưa tay lên che vành tai, mỗi lần đều đếm 1-2)
– NĐK: Chúa cho lỗ mũi
– Tất cả: Để ngửi (hít thật mạnh, 3 lần, đếm 1-2)
– NĐK: Chúa cho đôi chân
– Tất cả: Để đi (dậm chân phải, rồi trái đếm 1-2)
– NĐK: Chúa cho đôi tay
– Tất cả: Để vỗ (vỗ tay và hát một bài).

Chúa Cho 2

– NĐK: Tay này (chỉ bàn tay trái)
– Tất cả: Chúa cho (giơ cao tay trái)
– NĐK: Chân này (chỉ bàn chân phải)
– Tất cả: Chúa cho (tay trái nâng bàn chân phải)
– NĐK: Tai này (chỉ 2 vành tai)
– Tất cả: Chúa cho (cầm 2 vành tai kéo mạnh)
– NĐK: Miệng này (tay chỉ miệng)
– Tất cả: Chúa cho (tay vỗ miệng. Ah, ah …cho đến khi NĐK cho lệnh dứt).

Chúa Dạy

– NĐK: Ăm trộm
– Tất cả: Ê! Ê! Ê! (kéo dài vòng tay)
– NĐK: Nói dốị
– Tất cả: Ê! Ê! Ê! (kéo dài, bịt hai tay lên miệng)
– NĐK: Đánh nhau
– Tất cả: Ê! Ê! Ê! (2 tay đưa ra trước mặt)
– NĐK: Chúa dạy gì?
– Tất cả: Yêu Thương Nhau (dằn mạnh từng tiếnt, nắm tay nhau và cùng hát bài “Về nơi đây”

Chúa Ở Đâu

– NĐK: Chúa ở Đâu
– Tất cả: Trong anh (chỉ vào NĐK và người bên phải rồi bên trái)
– NĐK: Chúa ở đâu
– Tất cả: Trong tôi (chỉ vào ngực, đầu)
– NĐK: Chúa ở đâu?
– Tất cả: Trên trời (chỉ tay lên trời 3 lần)
– NĐK: Và ở đâu nữa?
– Tất cả: Khắp mọi nơi (chỉ trước mặt, xoay người chỉ bên trái, sau lưng, quay vào giữa) rồi hát bài “Này em hãy nghe” hoặc “Nhớ có Chúa”

Chúa Mọi Nơi

– NĐK: Đố biết, đốt biết
– Tất cả: Biết chi, biết chi? (tay để sau vành tai)
– NĐK: Có ai trong thành?
– Tất cả: Có Chúa (bước vào một bước)
– NĐK: Có ai trong rừng?
– Tất cả: Có Chúa (bước vào một bước)
– NĐK: Có ai dưới biển
– Tất cả: Có Chúa (ngồi bệt)
– NĐK: Có ai trong thành, trong rừng, dưới biển
– Tất cả: Có Chúa (đứng lên). Có Chúa, có Chúa (lùi ra 2 bước)
– NĐK: Và có Chúa
– Tất cả: Trong đời ta (2 tay ôm ngực)

Chúa Thương

– NĐK: Chúa thương ai?
– Tất cả: Thương anh (chỉ người bên phải)
– NĐK: Chúa thương ai?
– Tất cả: Thương chị (chỉ người bên trái)
– NĐK: Chúa thương ai?
– Tất cả: Thương em (2 tay chỉ vào mình)
– NĐK: Chúa thương
– Tất cả: Chúng ta. A … A … A…. (hát một bài)

Chúa Thương 2

– NĐK: Chúa cho em
– Tất cả: Ba
– NĐK: Chúa cho em
– Tất cả: Má
– NĐK: Chúa cho em
– Tất cả: Ba ba, má má
– NĐK: Em cảm tạ
– Tất cả: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Chứng Nhân

– NĐK: Đuốc sáng.
– Tất cả: Soi cho muôn dân (tay phải nắm lại như cầm đuốc, xoay quanh mình một vòng).
– NĐK: Muối ướp.
– Tất cả: Các tâm hồn (hai tay để chéo lên ngực).
– NĐK: Nểu muối nhạt
– Tất cả: Vô ích! Vô ích! Vô ích! (giậm mạnh chân phải ba lần).

Con Ngoan

– NĐK: Con ba
– Tất cả: Ngoan ngoãn (chắp 2 tay để lên má)
– NĐK: Con má
– Tất cả: Vâng lời (2 tay vòng trước ngực, cúi đầu)
– NĐK: Con bạ
– Tất cả: Chăm chỉ (2 tay cầm sách học)
– NĐK: Con má ba
– Tất cả: Năng học giáo lý (đưa tay lên trời)

Con Tin

– NĐK: Con tin
– Tất cả: Chúa Cha (để tay lên trán)
– NĐK: Con tin
– Tất cả: Chúa Con (để tay lên ngực)
– NĐK: Con tin
– Tất cả: Chúa Thánh Thần (để tay lên 2 vai)
– NĐK: Con tin
– Tất cả: Chúa Ba Ngôi (ngửa 2 tay tung lên trời).

Cùng Khóc – Cùng Vui

– NĐK: Ta đói
– Tất cả: Hãy cho ăn (tay phải chỉ vào miệng)
– NĐK: Ta khát
– Tất cả: Hãy cho uống (tay trái đưa vào miệng ngửa đầu lên uống nước)
– NĐK: Ta trần truồng
– Tất cả: Hãy cho mặc (2 tay vuốt từ 2 vai xuống).
– NĐK: Ta ốm đau
– Tất cả: Hãy thăm viếng (bắt tay bạn)
– NĐK: Ta khóc
– Tất cả: Hãy cùng khóc (choàng vai bạn khóc).
– NĐK: Ta vui
– Tất cả: Hãy cùng vui (vỗ tay cùng hát một bài vui).

Cùng Nghe Tin Mừng

– NĐK: Hôm nay
– Tất cả: Vui ghê (vỗ tay 3 cái)
– NĐK: Họp nhau đây
– Tất cả: Nghe Tin Mừng (vỗ tay 3 cái)
– NĐK: Và cùng nhau
– Tất cả: Ta ca múa (vỗ tay và hát một bài có kèm cử điệu).

Đất Hứa

– NĐK: Dân ta đâu
– Tất cả: Đây! (giơ tay phải lên)
– NĐK: Theo ai?
– Tất cả: Gia-vê (tất cả giơ tay trái lên)
– NĐK: Dù băng rừng
– Tất cả: Quyết tiến (giậm chân phải rồi chân trái)
– NĐK: Dù núi non
– Tất cả: Quyết tiến (vỗ tay 2 cái)
– NĐK: Dù sông biển
– Tất cả: Quyết tiến (giơ ngang tay phải rồi tay trái)
– NĐK: Đi về miền
– Tất cả: Đất hứa (giậm chân phải ở chữ “Đất” và trái ở chữ “Hứa”).

Da-vít và Go-li-at

– NĐK: Go-li-at
– Tất cả: Oai hùng (2 tay chống mạnh)
– NĐK: Go-li-at
– Tất cả: Kiêu ngạo (2 tay nắm chặc đưa lên trời, vẻ tự đắc)
– NĐK: Đa-vit
– Tất cả: Bé tí (ngồi thấp xuống)
– NĐK: Đa-vit
– Tất cả: Khiêm nhường (2 tay đặt trước ngực).
– NĐK: Chúa thương
– Tất cả: Chiến thắng, chiến thắng (đưa tay phải nắm chặt đưa lên cao).

Đi Theo Chúa Giêsu

– NĐK: Ta đi, ta đi
– Tất cả: Đi đâu, đi đâu
– NĐK: Đi xem video
– Tất cả: Hổng thèm đi (đưa 1 ngón tay lên miệng ẻo người nhỏng nhẻo)
– NĐK: Ta đi, ta đi
– Tất cả: Đi đâu, đi đâu
– NĐK: Đi đánh bi đa
– Tất cả: Hổng thèm đi
– NĐK: Ta đi, ta đi
– Tất cả: Đi đâu, đi đâu?
– NĐK: Đi theo Chúa Giê-su
– Tất cả: Hoan hô! Đi liền (Nắm tay nhảy lên)
*NĐK: Có thể dùng các từ như: đi chơi, đi ăn cắp, đánh lộn, đi v.v.

Đoàn Kết

– NĐK: Chia rẽ
– Tất cả: Tan rã (tay đặt vào ngực, vung mạnh ra)
– NĐK: Chia rẽ
– Tất cả: Đau khổ (khom người, gục đầu)
– NĐK: Chia rẽ
– Tất cả: Thì chết (ngồi bệt xuống)
– NĐK: Đoàn kết
– Tất cả: Sống, sống, sống (dứng phắt dậy nắm tay nhau).

Đời Này, Kiếp Sau

– NĐK: Trần gian
– Tất cả: Tạm bợ (2 tay xòe ngang hông, lùn người xuống)
– NĐK: Luyện ngục
– Tất cả: Đền tội (vòng tay, ngồi thấp hơn)
– NĐK: Hỏa ngục
– Tất cả: Chết, chết (ngồi bệt, vòng tay, nhắm mắt)
– NĐK: Thiên đàng
– Tất cả: Sống, sống, sống (đứng phắt dậy đưa thảng 2 tay lên trời theo từng tiếng).

Đón Chúa

– NĐK: Núi đồi (2 tay chụm lại trên đầu)
– Tất cả: San cho phẳng (lần lượt chặt ngang trước mặt tay phải rồi tay trái)
– NĐK: Hố sâu (cúi người, 2 tay vòng dưới chân)
– Tất cả: Lâp cho đầy (2 lòng bàn tay áp vào phía trước như lắp hố)
– NĐK: Quanh cho (2 tay thẳng, uốn người)
– Tất cả: Uốn cho ngay (uốn mình rồi đứng yên)
– NĐK: Chúa đến (giơ 2 tay lên cao)
– Tất cả: Hoan hô.

Đồng Hành

– NĐK: Chúng ta vui
– Tất cả: Bước đều (bước vào một bước)
– NĐK: Chúng ta luôn
– Tất cả: Tiến nhanh (cầm tay nhau bước vào 1 bước)
– NĐK: Chúng ta luôn
– Tất cả: Đồng hành (giậm chân ở chữ đồng hành).

Đốt Đèn

– NĐK: Thắp ngọn đèn
– Tất cả: Lặp lại (ngón trỏ trái làm đèn, ngón trỏ cái làm lửa chạm vào nhau)
– NĐK: Đèn sáng
– Tất cả: Lặp lại (5 ngón trái chụm lại bung ra)
– NĐK: Để vào thùng
– Tất cả: Lặp lại (đặt đèn xuống đất)
– NĐK: Tối âu tu
– Tất cả: Lặp lại (ngồi bệt xuống đất tay bịt mặt).

Đức Ki-tô

– NĐK: Tôi mang
– Tất cả: Đức Ki-tô (2 tay chỉ vào mình)
– NĐK: Anh mang
– Tất cả: Đức Ki-tô (2 tay đưa sang người bên phải)
– NĐK: Em mang
– Tất cả: Đức Ki-tô (2 tay đưa sang bên trái)
– NĐK: Chúng ta mang
– Tất cả: Đức Ki-tô (2 tay trên vai người bên cạnh)
– NĐK: Thế thì ta mang danh
– Tất cả: Đức Ki-tô (giang 2 tay như thánh giá).

Đường Lên Trời

– NĐK: Đường lên trời
– Tất cả: Quanh co (nắm tay co chân phải lên)
– NĐK: Đường lên trời
– Tất cả: Ghềnh đá (nắm tay, nhóm người xuống)
– NĐK: Nhưng cố gắng.
– Tất cả: Sẽ đến nơi (đứng thảng năm tay đưa lên trời, buông tay nhảy lên kêu A!A!A!).
– Hát bài: 1-2-3 ôi con đường ôi xa quá

Đường Lên Trời 2

– NĐK: Đường đi
– Tất cả: Thênh thang (bước về phải thoải mái)
– NĐK: Dẫn ta đi
– Tất cả: Xuống hỏa ngục (cúi mình chỉ tay xuống đất)
– NĐK: Đường đi
– Tất cả: Chông gai (bước tiếp, đi bằng 2 tay và 2 chân)
– NĐK: Dẫn ta về
– Tất cả: Quê trời (đứng thẳng quay vào giữa).

Em Là Niềm Vui

– NĐK: Em làm niềm vui
– Tất cả: Của gia đình
– NĐK: Là hy vọng
– Tất cả: Của tổ quốc
– NĐK: Là tương lai
– Tất cả: Của Giáo Hội
– NĐK: Là mầm non
– Tất cả: Của gia đình, tổ quốc, Giáo Hội.

Gặt Lúa

– NĐK: Đồng lúa
– Tất cả: Bao la (2 tay làm vòng tròn trên đầu)
– NĐK: Đồng lúa
– Tất cả: Xanh tươi (2 tay mở ra ngang vai)
– NĐK: Đồng lúa
– Tất cả: Chín vàng (chống tay lên đùi cúi đầu xuống)
– NĐK: Ta về
– Tất cả: Gặt lúa (tay phải đưa trước, người hơn khom và kết họp tay trái làm động tác gặt)
*Cùng hát bài “Về giữa ca mừng”/”Người đi trong nước mắt”.

Giáo Hội Ngành Mai

– NĐK: Giáo Hội ngày nay
– Tất cả: Làm gì, làm gì (hô to)
– NĐK: Giáo Hội ngày nay
– Tất cả: Mời gọi tình thương (2 tay giơ lên cao)
– NĐK: Giáo Hội ngày nay
– Tất cả: Phát triển công cộng (nắm tay nhau lắc mạnh)
– NĐK: Giáo Hội ngày nay
– Tất cả: Thăng tiến con người (cười vui và vỗ tay).

Gieo Giống

– NĐK: Hạt tốt
– Tất cả: Cây to lớn (2 tay đưa lên trời)
– NĐK: Khéo tỉa
– Tất cả: Có nhiều cành (giang thẳng 2 tay, quay sang phải rồi sang trái)
– NĐK: Chim đến
– Tất cả: Đậu trên cây (co một chân rung 2 tay)
– NĐK: Chiều xuống
– Tất cả: Chim về tổ (tung nón) A!A!

Gieo Giống 2

– NĐK: Gieo giống, gieo giống
– Tất cả: Rơi đâu, rơi đâu
– NĐK: Trên đá
– Tất cả: Khô héo (nhẻo đầu về bên phải)
– NĐK: Vệ đường
– Tất cả: Chim ăm (khom lưng tay phải làm động tác như chim mổ)
– NĐK: Bụi gai
– Tất cả: Chết chẹt (thu mình ngồi xổm)
– NĐK: Đất tốt
– Tất cả: Nở hoa (đứng phắt dậy, 2 tay đưa thẳng lên trời theo hình V).

Gieo Lúa

– NĐK: Bạn ơi bỏ hạt
– Tất cả: (Lập lại rồi hô 1, 2, tay chọc xuống đất 2 cái)
– NĐK: Ra phía này bạn nhé
– Tất cả: Ra phía này bạn nhé
– Tất cả: (Lập lại, rồi hô 1, 2, tay phải, rồi tay trái chọc xuống đất)
– NĐK: Rồi lúa mọc lên
– Tất cả: (Lập lại, đứng lên, hai tay giơ thẳng)
– NĐK: Ta gánh đem về bạn ơi!
– Tất cả: (Lập lại, tay phải trên vai như gánh lúa).

Giêsu Chiến Thắng

– NĐK: Giêsu
– Tất cả: Chiến thắng (tay phải nắm lại đưa thẳng, mạnh lên khỏi đầu)
– NĐK: Giêsu
– Tất cả: Hùng cường (tay trái như trên)
– NĐK: Giêsu
– Tất cả: Vinh quang (cả hai tay làm cùng một động tác như trên sau đó vỗ tay)
*Hát bài “Giêsu chiến thắng hùng cường vinh quang”.

Gương Giêsu

– NĐK: Giê-su
– Tất cả: Hy sinh (giang 2 tay, đầu nghiêng sát vào vai phải)
– NĐK: Giê-su
– Tất cả: Hãm mình (quỳ 2 chân, cúi sâu)
– NĐK: Các em hãy
– Tất cả: Theo gương Giê-su (ngẩng mặt lên)
– NĐK: Nghĩa là
– Tất cả: Hy sinh, hãm mình (đứng phát dậy)
*Hát bài “Vòng tay cho người”.

Hạt Cải

– NĐK: Hạt cải
– Tất cả: Tí ti (nhảy một bước vào trong ngồi xuống chỉ vào đất dưới chân)
– NĐK: Cây lớn
– Tất cả: Xanh um (nhảy lui, đứng lên tay tung xéo lên).
– NĐK: Chim trời
– Tất cả: Tìm đến (vừa bay vừa kêu)
– NĐK: Ẩn náu
– Tất cả: Dưới bóng cây (Tay thu vào bụng, nhón gót, ngồi thật thấp).

Hạt Men

– NĐK: Hạt men
– Tất cả: Trong bột (ngồi chồm hổm)
– NĐK: Một hạt
– Tất cả: Một hạt (nhảy vào một cái)
– NĐK: Dậy men
– Tất cả: Men dậy (đứng phắt lên).

Hoa Khắp Nơi

– NĐK: Hoa hồng đỏ
– Tất cả: Trái tim (2 tay để lên môi)
– NĐK: Hoa sầu bi
– Tất cả: Trái tim (2 tay để lên má)
– NĐK: Hoa yêu đời
– Tất cả: Trái tim ( 2 tay để lên ngực)
– NĐK: Hoa tình thương
– Tất cả: Trái tim (2 tay giơ lên rung rung)
– NĐK: Nở khắp nơi!
– Tất cả: Ah! (nhảy lên).

Hướng Tâm Lên

– NĐK: Ai đang ngồi
– Tất cả: Trong tối tăm (ngồi xổm, bịt mắt)
– NĐK: Các bạn hãy
– Tất cả: Hướng tâm lên (đứng dậy, ngước mặt)
– NĐK: Ai u sầu
– Tất cả: Hay thất vọng (cúi người, buông thõng hai tay)
– NĐK: Các bạn hãy
– Tất cả: Vươn mình lên (đứng phắt dậy)
* Cùng hát bài “Hướng tâm hồn lên”.

Kết Đoàn

– NĐK: Một cây
– Tất cả: Cô đơn (đứng khaonh tay)
– NĐK: Ba cây
– Tất cả: Kết đoàn (3 em chụm lại)
– NĐK: Kết đoàn, kết đoàn
– Tất cả: Đoàn kết, đoàn kết (nắm tay nhau giơ cao)
– NĐK: Chúng ta vui
– Tất cả: Bên Chúa (tay chỉ lên Trời).

Là Thiếu Nhi

– NĐK: Với gia đình
– Tất cả: Là niềm vui
– NĐK: Với Tổ Quốc
– Tất cả: Là tương lai
– NĐK: Với Giáo Hội
– Tất cả: Là hy vọng
– NĐK: Với tất cả
– Tất cả: Thiếu nhi ngoan.

La-Za-Rô Sống Lại

– NĐK: La-za-rô
– Tất cả: Đã chết rồi (nhắm mắt, nghẻo đầu)
– NĐK: Chết bao lâu?
– Tất cả: Đã bốn ngày (đưa ra 4 ngón tay)
– NĐK: Hiện ở đâu?
– Tất cả: Chôn trong mồi (2 tay vòng lên đầu)
– NĐK: Hỡi La-za-rô
– Tất cả: Có con đây (2 tay đưa lên đầu theo hình chữ V).

Lo Gì

– NĐK: Sống quá to
– Quá to (2 tay vung thành vòng tròn lớn trước mặt lắc lư mình)
– NĐK: Thuyền quá nhỏ
– Tất cả: Quá nhỏ (bàn tay phải khum lại lật ngửa, lắc lư như thuyền)
– NĐK: Có Chúa
– Tất cả: Lo gì. Ăaaaaaaahhhhhhhhhhh….(vỗ tay)

Ma Quỷ

– NĐK: Ma quỷ
– Tất cả: Cha gian giối (đá chân phải)
– NĐK: Ma quỷ
– Tất cả: Mẹ điêu ngoa (đá chân trái)
– NĐK: Ma quỷ
– Tất cả: Trong hỏa ngục (rùng mình từ từ ngồi xuống)
– NĐK: Thật thà
– Tất cả: Con Thiên Chúa (đứng phắt dậy).

Mơ Ước

– NĐK: Em ước là
– Tất cả: Mây trời (2 tay để lên đầu)
– NĐK: Em ước là
– Tất cả: Sao mai (2 tay chỉ thẳng lên Trời)
– NĐK: Để che mát
– Tất cả: Cuộc đời (giang 2 tay ra)
– NĐK: Để soi sáng
– Tất cả: Trần gian (giậm chân phải 1 cái, chân trái 1 cái xuống đất).

Mùa Hồng Ân

– NĐK: Con người
– Tất cả: Cô đơn (cúi đầu, tay bắt chéo vai)
– NĐK: Con người
– Tất cả: Tội lỗi (quỳ một chân đấm ngực 2 cái)
– NĐK: Con người
– Tất cả: Thống hối (quỳ 2 chân, 2 tay giơ lên).
– NĐK: Mùa hồng ân
– Tất cả: Bừng sáng (Nhảy lên 2 tay vung cao) A! A!…

Muối

– NĐK: Muối
– Tất cả: Mặn (đưa tay phải quẹt miệng)
– NĐK: Đèn
– Tất cả: Sáng (đưa tay trái dụi mắt)
– NĐK: Muối mặn
– Tất cả: Ướp muôn dân (hai tay đưa từ trên xuống dưới)
– NĐK: Đèn sáng
– Tất cả: Soi thiên hạ (2 tay khua từ trái sang phải)
– NĐK: Làm tông đồ
– Tất cả: A (nhảy lên cao la lớn).

Năm Mới

– NĐK: Năm mớ
– Tất cả: Mới thể xác (2 tay đặt vào ngực)
– NĐK: Năm mới
– Tất cả: Mới tinh thần (2 tay để trên đầu)
– NĐK: Năm mới
– Tất cả: Mới thể xác, mới tinh thần (2 tay đăc vào ngực, rồi chụp lên đầu)
– NĐK: Năm mới
– Tất cả: Mới mọi sự (giang rông 2 tay ra)
– NĐK: Năm mới
– Tất cả: Ah! (Tới khi nào người điều khiển vỗ tay một cái).

Người Gieo Giống

– NĐK: Thóc giống đâu?
– Tất cả: Thóc giống đây (khoanh vòng tay làm thúng giống)
– NĐK: Ra đồng
– Tất cả: Gieo giống (đọc ba lần, tay phải tung giống)
– NĐK: Giống rơi đâu
– Tất cả: Vệ đường (vỗ tay)
– NĐK: Trên đá sỏi
– Tất cả: Chết khô, chết héo (tay bỏ trên đầu và ngồi từ từ xuống …)
– NĐK: Nơi bụi gai
– Tất cả: Chết ngột, chết ngạt
– NĐK: Trên đất màu
– Tất cả: Đơm bông, trổ hạt A (vỗ tay).

Nhóm Lửa

– NĐK: Hãy nhóm lên
– Tất cả: Ngọn lửa (tay trái đưa ra trước mặt, tay phải chỉ chỉ vào lòng bàn tay)
– NĐK: Lửa hận thù
– Tất cả: Dập ngay (bàn tay trái úp, bàn tay phải đập mạnh lên lưng bàn tay trái)
– NĐK: Lửa hờn căm
– Tất cả: Dập ngay (chân phải đập mạnh xuống đất hai lần)
– NĐK: Lửa yêu thương
– Tất cả: Cùng nhóm lên, Ah.

Nước Trời

– NĐK: Nước trời
– Tất cả: Kho báu, kho báu (2 hay đan thành vòng tròn, đưa ngang ra phía trước)
– NĐK: Nước trời
– Tất cả: Viên ngọc, viên ngọc (lật giữa hai tàn tay sát vào nhau để lên ngang ngực)
– NĐK: Nước trời
– Tất cả: Hạnh phúc, hạnh phúc (đưa hai tay mạnh lên cao, đồng thời nhảy lên)
– NĐK: Nước trời
– Tất cả: Kho báu, viên ngọc, hạnh phúc (động tác mỗi lần như trên).

Phép Rửa

– NĐK: Đươ.c tái sinh nhờ
– Tất cả: Phép Rửa
– NĐK: Ai tin
– Tất cả: Sẽ sống (Nhảy vào một bước)
– NĐK: Không tin
– Tất cả: Sẽ chết (ngồi xuống, gục mặt, nhảy ra)
– NĐK: Không tin
– Tất cả: Con xin tin. A! (đứng phắt dậy, giơ tay ở chữ A).

Phép Rửa 2

– NĐK: Bắn tin, bắn tin
– Tất cả: Tin chi, tin chi
– NĐK: Gio-an làm phép rửa
– Tất cả: Làm sao, làm sao
– NĐK: Lội xuống sông
– Tất cả: Tộp, tộp, tộp (làm giống như lội xuống nước)
– NĐK: Lãnh phép rửa
– Tất cả: Thống hối (quỳ gối và đấm ngực ăn năn)
– NĐK: Để được ơn
– Tất cả: Tái sih (đứng lên, 2 tay giơ cao).

Phó Thác

– NĐK: Tôi đau khổ
– Tất cả: Khổ chi, khổ chi (2 tay đập lên đầu)
– NĐK: Tôi buồn rầu
– Tất cả: Sầu chi, sầu chi (2 tay để lên má)
– NĐK: Tôi lo lắng
– Tất cả: Lo chi, lo chi (2 tay để lên ngực)
– NĐK: Tôi lo lắng, sầu khổ
– Tất cả: Vô ích, vô ích (lắc đầu qua lại)
– NĐK: Cứu tôi
– Tất cả: Có Chúa, có Chúa, có Chúa (nhảy lên cao, AAA).

Phúc Cho

– NĐK: Phúc cho người
– Tất cả: Trong sạch (tay chéo trên ngực)
– NĐK: Phú cho người
– Tất cả: Bác ái (bắt tay trong đội)
– NĐK: Phúc cho người
– Tất cả: Thuận hòa (bắt tay đội khác)
– NĐK: Vì họ là
– Tất cả: Con Thiên Chúa (tay chỉ lên Trời).

Phúc Thật

– NĐK: Phúc cho người
– Tất cả: Trong sạch (2 tay để trên ngực)
– NĐK: Phúc cho người
– Tất cả: Bác ái (từng đôi bắt tay nhau)
– NĐK: Phúc cho ai
– Tất cả: Thuận hòa (đổi đôi bắt tay nhau).
– NĐK: Vì họ là
– Tất cả: Con Thiên Chúa (dằn từng chữ một).

Quyền Phép Chúa

– NĐK: Dạo mát
– Tất cả: Trên núi cao 1, 2, (bước vào hay tới 2 bước)
– NĐK: Chèo thuyền
– Tất cả: Nơi sông dài 1, 2 (2 tay chèo 2 bên 2 cái)
– NĐK: Quyền phép Chúa
– Tất cả: Tuyệt vời quá 1,2 (vỗ tay hai cái ở 1, 2).

Sa Mạc

– NĐK: Sa Mạc
– Tất cả: Nắng cháy (2 tay lên đầu)
– NĐK: Sa Mạc
– Tất cả: Cát bụi (2 tay bịt mắt)
– NĐK: Sa mạc
– Tất cả: Khô khan (há hốc miệng)
– NĐK: Nhưng có Gia-vê
– Tất cả: Sẽ vượt qua.Ah!
*Hát: “Lưu đày sa mạc”.

Sa Mạc 2

– NĐK: Cát bụi
– Tất cả: Sa mạc! (2 tay bịt mặt)
– NĐK: Nắng cháy
– Tất cả: Sa mạc! (2 tay che đầu)
– NĐK: Lạnh lẽo
– Tất cả: Sa mạc! (2 tay run run)
– NĐK: Em sợ
– Tất cả: Sa mạc (chạy tại chỗ đều đều)
– NĐK: Gia-vê
– Tất cả: Ah! (rồi đứng im lặng).

Sống Trên Đời

– NĐK: Sống trên đời
– Tất cả: Phải có bạn (2 tay đưa lên cao)
– NĐK: Không có bạn
– Tất cả: Buồn chết đi (2 tay chắp lại và để bên má phải mình, mặt buồn)
– NĐK: Nhưng phải chọn
– Tất cả: Bạn tốt, bạn tốt, bạn tốt (nắm tay nhau nhảy lên).

Tập Làm Môi-Sen

– NĐK: Em cầm gậy
– Tất cả: Theo Môi-Sen (tay trái trên lưng, khom mình, tay phải điệu bộ chống gậy)
– NĐK: Em cầu nguyện
– Tất cả: Theo Môi-sen (quỳ 1 chân, gật đầu 2 cái)
– NĐK: Em đập đá
– Tất cả: Như Môi-sen (vẫn quỳ, tay phải đập tay trái bưng uống như nước)
– NĐK: Em đạp nước
– Tất cả: Như Môi-sen (đứng, tay phải đập, 2 chân bước tại chỗ cho đến khi NĐK cho lệnh ngừng).

Tất Cả Trong Đức Kitô

– NĐK: Đối với tôi
– Tất cả: Ăn trong Đức Kitô (tay phải lên miệng)
– NĐK: Đối với tôị
– Tất cả: Uống trong Đức Kitô (tay trái đưa lên miệng)
– NĐK: Đối với tôi
– Tất cả: Làm trong Đức Kitô (2 tay cử điệu làm việc)
– NĐK: Đối với tôi
– Tất cả: Tất cả là trong Đức Kitô (vung tay nhảy lên 2 lần).

Thập Giá

– NĐK: Thập giá
– Tất cả: Sỉ nhục (đánh mạnh tay trái xuống)
– NĐK: Thập giá
– Tất cả: Đau khổ (đánh mạnh tay phải xuống)
– NĐK: Thập giá Đức Kitô
– Tất cả: Ơn Cứu Độ (Dằn mạnh từng tiếng vung từng cánh tay lên trời).

Theo Chúa

– NĐK: Theo Chúa
– Tất cả: Luôn hy sinh (2 tay giang ngang)
– NĐK: Theo Chúa
– Tất cả: Không nhung lụa (vuốt 2 tay từ vai xuống)
– NĐK: Theo Chúa
– Tất cả: Đến với Chúa (quỳ gối, chắp tay).

Thiên Đàng-Hỏa Ngục

– NĐK: Hỏa ngục
– Tất cả: Kinh (vòng tay, lắc đầu)
– NĐK: Hỏa ngục
– Tất cả: Khiếp (khom người, vòng tay lắc đầu)
– NĐK: Hỏa ngục
– Tất cả: Chết (ngồi bệt, vòng tay, nhắm mắt)
– NĐK: Thiên đàng
– Tất cả: Sướng, sướng, sướng (đứng phắt dậy).

Thiên Thần

– NĐK: Thiên Thần
– Tất cả: Thiêng liêng (nhắm mắt)
– NĐK: Thiên thần
– Tất cả: Chầu Chúa (quỳ gối chắp tay)
– NĐK: Thiên Thần
– Tất cả: Săn sóc em (đứng dậy, tay chỉ vào người).

Thống Hối

– NĐK: Ò Ó O
– Tất cả: Tôi không biết (tay phải đưa tay trái điệu bộ từ chí, quay đầu về phía phải)
– NĐK: Ó Ò O
– Tất cả: Tôi không biết (đổi tay, đổi hướng đầu)
– NĐK: Ó Ò O
– Tất cả: Tôi không biết (2 tay xua trước mặt)
– NDK: Ó Ò O…O
– Tất cả: Con chối Thầy (2 tay bưng mặt)
– NĐK: Hỏi Phê-rô
– Tất cả: Con trở về, a…a….a…

Thực Thi

– NĐK: Mười điều răn
– Tất cả: Đức Chúa Trời (đưa 2 tay lên trời)
– NĐK: Sáu điều răn
– Tất cả: Hội Thánh (giang tay, xòe mỗi bên 3 ngón)
– NĐK: Chúng ta
– Tất cả: Quyết tâm thực thi (tay phải nắm đưa mạnh lên).

Tìm Chiên

– NĐK: Chúa yêu
– Tất cả: Chúng ta (2 tay đan chéo, bàn tay đặt úp trên ngực)
– NĐK: Chúa tìm
– Tất cả: Chúng ta (2 tay đưa lên ngang thẳng ra về phía trước, 2 bàn tay ngửa ra)
– NĐK: Chúa dẫn
– Tất cả: Chúng ta
– NĐK: Về nhà Cha
– Tất cả: Đi (nắm tay hai người bên cạnh, đưa lên cao, đi vào giữa, sau đó lui ra, trở về vị trí cũ).

Tìm Chúa

– NĐK: Bạn tìm ai?
– Tất cả: Tìm Chúa (tay và mắt hướng lên).
– NĐK: Tìm Chúa làm gì?
– Tất cả: Xin ơn cứu độ (2 tay khoanh trước ngực).
– NĐK: Tìm bao lâu?
– Tất cả: 1 năm (vỗ tay một cái)
2 năm (vỗ tay 2 cái)…3 năm…v.v.
– NĐK: Và bao lâu nữa?
– Tất cả: Trọn đời
*Hát bài “Ta đi tìm Thiên Chúa….”

Tin Mừng

– NĐK: Tin mừng, tin mừng
– Tất cả: Tin chi, tin chi (làm loa)
– NĐK: Về đất hứa
– Tất cả: Tiến lên, tiến (bước tại chỗ)
– NĐK: Trời mưa
– Tất cả: Ta dừng (ngồi)
– NĐK: Trời nắng
– Tất cả: Lên đường (đứng)
– NĐK: Đường đi
– Tất cả: Quanh co (chân đi chéo)
– NĐK: Đói khát
– Tất cả: Coi thường (nắm bàn tay phải đánh về phía trước)
– NĐK: Lạnh lẽo
– Tất cả: Coi thường (như trên …)
– NĐK: Vì bên ta
– Tất cả: Có Chúa (vung 2 tay lên Trời).

Tin Vào Chúa

– NĐK: Ta đi
– Tất cả: Với Chúa (bước 2 bước)
– NĐK: Ta không
– Tất cả: Sợ chi (Giơ 2 tay như đánh chưởng phía trước)
– NĐK: Ta đi
– Tất cả: Với Chúa (lùi lại 2 bước)
– NĐK: Ta không
– Tất cả: Thiếu gì. Ah! Ah! Ah! (nhảy lên).

Tình Yêu Chúa

– NĐK: Tình yêu Chúa
– Tất cả: Cao (giơ hai tay lên cao)
– NĐK: Tình yêu Chúa
– Tất cả: Sâu (cúi xuống bỏ hai tay xuống đất)
– NĐK: Tình yêu Chúa
– Tất cả: Rộng (hai tay giang ngang)
– NĐK: Tình yêu Chúa
– Tất cả: Bao la (ngẩng đầu đưa hai tay cao, vỗ 3 cái)
– NĐK: Tình yêu Chúa
– Tất cả: Con biết lấy gì cảm tạ cho xứng (chắp 2 tay cúi đầu).

Tuổi Thơ

– NĐK: Ai vui cười
– Tất cả: Tuổi thơ (đưa ngón trỏ vào mép)
– NĐK: Ai ngoan hiền
– Tất cả: Tuối thơ (chắp 2 tay đặt ngang cổ ghiêng đầu bên phải)
– NĐK: Ai yêu đời
– Tất cả: Tuổi thơ (2 tay chéo trước mặt)
– NĐK: Ai vui tươi, ngoan hiền, đơn sơ, yêu đời
– Tất cả: Ah! Ah! Ah! (tay phải vỗ liên tục và miệng cho đến khi NĐK hô to “Tuổi thơ” thì cùng “Ah” một tiếng.

Vác Thập Giá

– NĐK: Ta đi, ta đị
– Tất cả: Đi đâu, đi đâu?
– NĐK: Vác thập giá
– Tất cả: Chịu khổ hình (tay phải lên vai, tay trái đỡ khuỷu tay phải, lưng khom xuống).
– NĐK: Đi chết
– Tất cả: Cho bạn (chỉ tay người bên phải rồi người bên trái).
– NĐK: Đi chết
– Tất cả: Cho bạn (chỉ tay người bên phải rồi người bên trái).
– NĐK: Đi chết
– Tất cả: Cho chúng ta (giang thẳng hai tay).
*Hát bài “Vòng tay cho người”.

Về Bên Chúa

– NĐK: Xin cho em
– Tất cả: Là chim (giang 2 tay ra nhịp nhịp)
– NĐK: Để em gieo
– Tất cả: Tin Mừng (vung hai tay như gieo).
– NĐK: Để em rắc
– Tất cả: Hòa bình (vỗ 2 cái, một bên phải và một bên trái)
– NĐK: Để em bay
– Tất cả: Về bên Chúa (chắp tay lại)

Về Đất Hứa

– NĐK: Dân ta đâu?
– Tất ca: Đây! (Giơ tay phải lên).
– NĐK: Theo ai?
– Tất cả: Gia-vê! (Giơ tay trái lên)
– NĐK: Băng rừng.
– Tất cả: Băng rừng (giậm chân phải).
– NĐK: Vượt núị
– Tất cả: Vượt núi (giậm chân trái).
– NĐK: Vế đất hứạ
– Tất cả: Nở hoa (đưa hai tay tung từ dưới lên).
*Hát bài “Về Đất Hứa”

Về Đất Hứa 2

– NĐK: Ếch nhái
– Tất cả: (Ngồi xuống tư thế như ếch) ọp, ọp.
– NĐK: Rắn rết
– Tất cả: (Nằm, ngóc đầu) phì, phì
– NĐK: Ai cập
– Tất cả: Đại bại (đứng phắt dậy và hát bài về đất hứa).

Vui Giê-su

– NĐK: Ông là ai
– Tất cả: Ta là vua (tay phải nắm đưa cao)
– NĐK: Nước vua
– Tất cả: Rộng lớn (2 tay làm một vòng tròn lớn)
– NĐK: Dân vua
– Tất cả: Hùng cường (2 tay nắm đưa lên cao)
– NĐK: Danh vua
– Tất cả: Hùng mạnh (2 tay đưa lên theo hình chữ V)
– NĐK: Chúa Giê-su
– Tất cả: Vua Muông Dân (dằn mạnh từng tiếng và đưa tay thẳng theo nhịp).

Vui Sống Bên Nhau

– NĐK: Ta vui
– Tất cả: Bên nhau (vỗ tay từng chữ)
– NĐK: Ta sống!
– Tất cả: Bên nhau (vỗ hai tay lên đùi)
– NĐK: Ta múa
– Tất cả: Bên nhau (đặt 2 tay lên vai)
– NĐK: Ta ca
– Tất cả: Bên nhau (cùng nhau hát bài “tang tang tang tình tang tính, ta ca …”).

Xây Đắp

– NĐK: Đừng phân rẽ
– Tất cả: Đồng bào tôi (nghiêng sang phải rồi đứng thẳng)
– NĐK: Đừng chia cắt
– Tất cả: Non nước này (như trên, nghiên sang trái)
– NĐK: Đừng tán phá
– Tất cả: Quê hương tôi (nhảy lên đá chân phải vào giữa một cái)
– NĐK: Xin đắp xây
– Tất cả: Non nước này (bàn tay nắm lại, giơ thẳng lên cho tới khi NĐK ra lệnh thôi).

Xây Tháp

– NĐK: Xây tháp
– Tất cả: (Cầm tay nhau)
– NĐK: 1 tầng
– Tất cả: 1 tầng (tay đập đùi)
– NĐK: 2 tầng
– Tất cả: 2 tầng (tay đập đùi)
– NđK: 3 tầng
– Tất cả: 3 tầng (tay thẳng lên Trời)
– NĐK: Cuồng phong
– Tất cả: Ầm (nhún người xuống)
– NĐK: Kiêu căng
– Tất cả: Ầm (ngồi bệt xuống).

Xây Tháp 2

– NĐK: Xây tháp
– Tất cả: Xây tháp (đừng cầm tay).
– NĐK: Một tầng
– Tất cả: 1 tầng (2 tay đập vào đùi).
– NĐK: 2 tầng
– Tất cả: 2 tầng (2 tay đập lên vai).
– NĐK: 3 tầng
– Tất cả: 3 tầng (2 tay đưa thẳng lên trời)
– NĐK: Cuồng phong
– Tất cả: Ầm (Nhún người xuống)
– NĐK: Kiêu căng
– Tất cả Ầm! (Ngồi bật xuống đất) (Thay đổi từ tư thế đứng đến tư thế ngồi).

Yêu Thương Nhau

– NĐK: Thiên hạ thấỵ
– Tất cả: Một, hai (vỗ tay ở 1 và 2)
– NĐK: Môn đệ Chúa
– Tẩt cả: Một, hai (dậm chân phải 2 cái)
– NĐK: Yêu thương nhau
– Tất cả: Một, hai (dậm chân trái hai cái)
– NĐK: Thiên hạ thấy môn đệ Chúa yêu thương nhau
– Tất cả: Một, hai, một, hai (vỗ tay 2 cái, dậm chân 2 cái).

Source: http:\\www.tntt.org